PHÒNG HỌP TRỰC TUYẾN MỚI

Nếu dùng Laptop/Máy tính: Kích vào nút “Tiếp tục” ở dưới đây để truy cập vào Phòng họp: hoctin.tk

Mật khẩu (nếu có): chưa cung cấp

* Nếu dùng điện thoại, máy tính bảng: Cài đặt ứng dụng AIC eMeeting và truy cập vào Phòng họp với tên: hoctin.tk